logo
XS
SM
MD
LG

До уваги працівників і пацієнтів ТМКЗ "ЦПМСД"!

             ПОГОДЖУЮ                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

             Начальник ВОЗ та МЗ ТМР                                                                                                      Головний лікар ТМКЗ "ЦПМСД

             ____________   Р.Д.Левчук                                                                                                        ________________ М.М.Медвідь

            «______»________ 2017р.                                                                                                           «______»_     ________ 2017р.

 

ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                                

про відеоспостереження в Тернопільському міському комунальному закладі «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

1. Загальні положення.

1.1. Положення про відеоспостереження в ТМКЗ "ЦПМСД" та його структурних підрозділах (далі – заклад) розроблене відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та визначає порядок використання відеоапаратури та організації системи відеоспостереження в закладі і його структурних підрозділах.                                                                                                              

  1.2. Відеоспостереження в закладі організовується з метою ефективного використання наявних ресурсів для оперативного вирішення питань виробничої діяльності та запобігання протиправних дій.                                                                                                                             

  1.3 Це Положення є обов'язковим для працівників і відвідувачів закладу. Кожен працівник підлягає ознайомленню з Положенням. Витяг з Положення про ведення відеоспостереження підлягає розміщенню на видних місцях, доступних для відвідувачів закладу.

2. Основні поняття та скорочення.

У цьому Положенні застосовуються наступні основні поняття та скорочення:                       

2.1. Об’єкти - будівлі, споруди, приміщення, території, що підлягають оснащенню відеокамерами.                                                                                                                                

2.2. Несанкціоновані дії (далі - НСД) - навмисні дії, спрямовані на порушення правильності функціонування системи.                                                                           

2.3.Протикримінальний захист працівників, відвідувачів, об'єктів і майна - діяльність, здійснювана з метою забезпечення безпеки в закладі.                                                              

2.4. Система відеоспостереження (далі - СВ)  - сукупність відеокамер, телевізійних камер, каналів зв’язку, пристроїв для збереження, обробки, відтворення, перетворення відеоінформації, інших технічних засобів та кінцевих терміналів.                                          

3. Мета і завдання відеоспостереження.

3.1. Метою відеоспостереження є відстеження приміщень закладу в режимі реального часу з метою аналізу стану об'єкта, виробничих ситуацій, ідентифікації порушників та інших завдань.                                                                                                                                        3.2. Система відеоспостереження повинна забезпечувати:                                                        

- пряме відеоспостереження приміщення та території закладу;                                                    

- запис відеоінформації в архів;                                                                                                        

  - безперервність збору інформації;                                                                                                  

  - програмування режимів роботи;                                                                                                         

  - відтворення раніше записаної інформації;                                                                             

- оперативний доступ до відеозапису та відео архіву шляхом задання часу, дати та ідентифікатора телекамери.

4. Загальні вимоги і структура системи відеоспостереження.

4.1. Система відеоспостереження розробляється з урахуванням вимог ГОСТ, технічні засоби повинні бути сертифіковані відповідно до чинного законодавства та забезпечувати захист від ураження електричним струмом. Вхідні до складу системи компоненти не повинні мати шкідливого впливу на здоров'я людини. Відеокамери, датчики, розміщуються у легкодоступних місцях з урахуванням їх функціональної надійності і можливості технічного обслуговування, ремонту, оперативної заміни.                                                                     Компоненти, що входять до системи відеоспостереження і матеріали, з яких вони виготовлені, не повинні здійснювати хімічний, біологічний, радіаційний, механічний, електромагнітний і термічний вплив на навколишнє середовище, а також виділяти в навколишнє середовище шкідливі, забруднюючі або отруйні речовини.                                 

4.2. До системи відеоспостереження входять: відеокамери, відеореєстратори, відеомонітори,  програмне забезпечення.                                                                                              

4.3.Відеокамери встановлюються у місцях загального доступу (коридори, холи, сходи, входи у приміщення і т.і.). Встановлювати відеокамери в місцях прийому пацієнтів, в туалетних кімнатах забороняється. Місце встановлених камер зазначається у відповідному наказі по закладу.                                                                                                                                        

4.4 Працівникам і пацієнтам категорично забороняється втручатися у роботу системи відеоспостереження.

5. Режим відеоспостереження.

5.1. Відеоспостереження в закладі допускає встановлення зовнішніх та внутрішніх камер. Відеоспостереження в закладі ведеться постійно, цілодобово та щоденно. Відеокамери мають інфрачервону підсвітку, яка непомітна для людського ока і в нічний час висвітлює територію перед об'єктивом камери.                                                                                                                  

5.2. Про відеоспостереження співробітники і пацієнти сповіщаються написами і знаками встановленого типу «Ведеться відеоспостереження», «Ведеться відео-, аудіо- спостереження» на видних місцях. Працівники закладу знайомляться з наказами про встановлення відеоспостереження під особистий підпис.                                                           

5.3 . Максимальний термін часу, протягом якого зберігається запис на носіях, становить 30 днів. Після завершення цього терміну система автоматично знищує інформацію шляхом запису на неї нового відеоряду.                                                                                                     

5.4. Доступ до записів системи відеоспостереження має виключно головний лікар закладу та/або визначені відповідним наказом інші особи.                                                                    

5.5. Запис із системи відеоспостереження може бути наданий  правоохоронним органам, відповідним службам, державним органам та іншим особам відповідно до чинного законодавства України на підставі мотивованого письмового звернення до головного лікаря.

6. Захист персональних даних при використанні систем відеоспостереження.

Правове регулювання обробки отриманих у ході відеоспостереження персональних даних встановлюється Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI  із змінами.