logo
XS
SM
MD
LG

Про Центр первинної медико-санітарної допомоги Тернопільської міської ради

Про Центр первинної медико-санітарної допомоги Тернопільської міської ради
Адміністрація
Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу
Фінансова діяльність
Контакти

            Тернопільський міський комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (ТМКЗ «ЦПМСД») створений рішенням 23 сесії Тернопільської міської ради шостого скликання від 17.08.2012 року №6/23/15 та почав надавати первинну медичну допомогу з 18.06.2013 року після переведення частини медичного персоналу з поліклінічних відділень міської лікарні швидкої допомоги, міських лікарень №2 і №3. Заклад створений  з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає забезпечення населення міста Тернополя доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.

Рішенням Тернопільської міської ради від 28 липня 2017р. № 7/16/20 ТМКЗ «ЦПМСД» реорганізовано шляхом перетворення  в Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги»,  затверджено Статут Комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги”.                                                                            

Керівництво  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснює директор Медвідь Микола Миколайович.

             З 01.04.2018р. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» перейшов на нову модель фінансування та співпрацю з Національною службою здоров’я України (далі - НСЗУ). Зокрема, було укладено договір з НСЗУ за програмою медичних гарантій на надання первинної медичної допомоги пацієнтам, які підписали Декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі - Декларація).

Таким чином територіальний принцип надання первинної медичної допомоги пацієнтам втратив актуальність.

Станом на 05.01.2022р. у закладі зареєстровано більше 164 000 Декларацій.

Нова модель фінансування дозволяє покращувати сервіс, орієнтуватися передусім на потреби і комфорт пацієнта: попередній запис, оновлене обладнання, увага медперсоналу.

Щоб заключити договір з НСЗУ, заклад має відповідати вимогам, які визначає постанова КМУ від 28.03.2018 № 391:

- мати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, інші дозвільні документи, передбачені законом;

- мати необхідну для надання медичних послуг за договором матеріально-технічну базу, яка відповідає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, примірні табелі матеріально-технічного оснащення, затверджені МОЗ;

- створити умови для медичного обслуговування та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

- відповідати критеріям, установленим у порядку використання коштів відповідної бюджетної програми, на виконання якої укладається договір про медичне обслуговування населення.

КНП «ЦПМСД» відповідає усім наведеним вище критеріям.

В Центрі  працює 316 осіб, із них – лікарів - 124, середнього медичного персоналу – 132 особи. 

Структурними підрозділами Центру є 13 амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

Обсяг медичних послуг, які КНП «ЦПМСД» зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб задекларованих пацієнтів (відповідно до умов специфікації 2022р.):

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

3. Проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

4. Проведення інструментальної діагностики, зокрема електро­кардіографії, пікфлуометрії, отоофтальмоскопії, вимірювання гостроти зору.

5. Проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки у пацієнтів, зокрема таких, що виникають у результаті вживання психоактивних речовин (у разі звернення пацієнтів у межах графіку роботи надавача). Перенаправлення та взаємодія з лікарем-психіатром та/або лікарем-психіатром дитячим, та/або лікарем-наркологом щодо лікування пацієнтів з розладами психіки та поведінки.

6. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров’я, які сталися під час прийому у лікаря первинної медичної допомоги (ПМД) і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

7. Виявлення індивідуального ризику виникнення інфекційних захворювань (туберкульозу, ВІЛ, вірусних гепатитів тощо) та неінфекційних (серцево-судинних, хронічних респіраторних, онкологічних, цукрового діабету тощо), зокрема шляхом проведення скринінгових анкетувань, оцінювання загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE, індексу маси тіла, окружності талії тощо.

8. Проведення профілактичних заходів, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень (вакцинація за віком, вакцинація за станом здоров’я, вакцинація за епідемічними показаннями), екстреної імунопрофілактики.

9. Проведення забору зразків матеріалу для тестування на SARS-CoV-2 (за місцем надання ПМД або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки в разі такої необхідності) у пацієнтів з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, незалежно від наявності у пацієнта/пацієнтки поданої декларації про вибір лікаря, який надає ПМД.

10. Ознайомлення контактних осіб, а також осіб із підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, із карантинними заходами і важливістю самоізоляції.

11. Лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

12. Профілактика, діагностика та раннє виявлення соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ, туберкульоз (у тому числі латентна туберкульозна інфекція), гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом, тощо). Обстеження контактних щодо туберкульозу осіб та видача направлення для надання вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Взаємодія з лікарем-фтизіатром та/або лікарем-фтизіатром дитячим щодо діагностики та лікування пацієнтів із туберкульозом.

13. Надання консультативної допомоги населенню щодо здорового способу життя, наслідків нездорового способу життя, важливості відмови від куріння та ризиків зловживання алкоголем, важливості збільшення фізичної активності та здорового харчування, вакцинації.

14. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря-акушера-гінеколога.

15. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною та надання рекомендацій батькам/опікунам щодо необхідності грудного вигодовування, правильного харчування та догляду за здоровою дитиною відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

16. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає регулярну оцінку стану тяжкохворого пацієнта/пацієнтки та визначення його/її потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; виписка рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для усунення супутніх симптомів (закрепи, нудота, задишка тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом/пацієнткою; координація та співпраця з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта/пацієнтки.

17. Призначення лікарських засобів та визначення потреби в медичних виробах, технічних засобах реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

18. Виписка рецептів для отримання лікарських засобів, які передбачені за програмою реімбурсації та для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань, відповідно до чинного законодавства.

19. Видача електронних направлень для проведення всіх необхідних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень, консультацій лікаря та інших послуг на рівні вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

20. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта/пацієнтки, який/яка знаходиться в загрозливому для життя стані, та надання йому/їй відповідної медичної допомоги до її прибуття.

21. Видача довідок, медичних висновків про тимчасову непрацездатність, направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть та інших документів встановленого зразка, які необхідні пацієнту/пацієнтці згідно з вимогами чинного законодавства.

                Перелік лабораторних діагностичних досліджень, які КНП «ЦПМСД» зобов’язується проводити безоплатно за договором відповідно до медичних потреб задекларованих пацієнтів:

1. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (еритроцити, гемоглобін, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, базофіли, еозинофіли, сегментоядерні нейтрофіли, паличкоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити);

2. загальний аналіз сечі (колір, прозорість, реакція (pH), відносна щільність, білок, глюкоза, еритроцити, лейкоцити, епітеліальні клітини, циліндри, солі, бактерії, ацетон (кетонові тіла));

3. глюкоза в цільній крові;

4. холестерин загальний;

5. швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити;

6. проведення тесту на антиген SARS-CoV-2.

            У закладі розроблена та затверджена система безперервного контролю якості первинної медичної допомоги, орієнтована на максимальне задоволення потреб пацієнта, проводиться внутрішній аудит з метою безперервного підвищення професійної майстерності медичного персоналу.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

КНП "Тернопільський Центр первинної медико-санітарної допомоги":

Організаційна структура Центру

Перелік об'єктів комунальної власності, які перебувають на балансі КНП "Центр первинної медико-сантітарної допомоги"

Перелік об'єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування

Правила внутрішнього трудового розпорядку